DSpace ELibUkr Portal

ELibUkr-OA   

English   українська  

РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ В АРХІВІ ПРИЗУПИНЕНО

ELibUkr-OA - мультидисциплінарний відкритий електронний архів

ELibUkr-OA – сервіс, що пропонується через портал проекту ELibUkr, для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів та наукових співробітників університетів чи будь-яких інших наукових інституцій України, які не підтримують власного (інституційного) відкритого електронного архіву.

Зареєструватися для розміщення матеріалів в ELibUkr-OA


Search

 

Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

Академія митної служби України
Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Вінницький національний технічний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Громадська організація "Українське Фулбрайтівське коло"
Дипломатична академія України при МЗС України
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Донецький національний технічний університет
Донецький національний університет
Закарпатський державний університет
Запорізький національний університет
Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
Інститут проблем природокористування та екології НАН України
Інститут радiофiзики i електронiки iмені О.Я. Усикова НАНУ
Інститут регіональних досліджень НАНУ
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана
Київський національний університет внутрішніх справ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Київський університет права Національної академії наук України
Кіровоградський педагогічний університет
Луганський державний інститут культури і мистецтв
Луцький національний технічний університет
Львівська державна фінансова академія
Львівський медичний інститут
Миколаївський державний аграрний університет
Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
Національна медична академія післядипломної освіти
Національна металургійна академія України
Національний аграрний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Національний університет "Острозька академія"
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет державної податкової служби України
Одеська національна юридична академія
Одеський державний екологічний університет
Одеський державний економічний університет
Одеський інститут підприємництва та права
Приазовський державний технічний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Рівненський державний гуманітарний університет
Роботи окремих науковців
Розсекречені матеріали з Галузевого Державного Архіву СБУ
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
Тернопільський національний економічний університет
Ужгородський національний університет
Українська державна академія залізничного транспорту
Університет банківської справи Національного банку України
Університет менеджменту освіти НАПН України
Фізико-хімічний інститут імені О. В. Богатського НАН України
Харківська державна академія фізичної культури
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Харківський національний економічний університет
Харківський національний медичний університет
Херсонський національний технічний університет
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Хмельницький національний університет
Цінні та рідкісні видання з фондів бібліотек-учасниць проекту ELibUkr
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2006 MIT and Hewlett-Packard - Feedback