DSpace ELibUkr Portal

ELibUkr-OA   

Про ELibUkr-OA

Мультидисциплінарний Відкритий електронний архів ELibUkr-OA накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до результатів досліджень (статті, навчальні матеріали, презентації тощо) українських науковців.
Започатковано за сприяння проекту ELibUkr - www.elibukr.org та Міжнародного Фонду «Відродження» - www.irf.ua .


ELibUkr-OA – сервіс, що пропонується через портал проекту ELibUkr, для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, наукових співробітників університетів чи будь-яких інших наукових інституцій України, які не підтримують власного (інституційного) відкритого електронного архіву.

МЕТА ELibUkr-OA

 • Шляхом створення, збереження та надання вільного доступу до результатів досліджень українських учених сприяти розвитку науки та освіти України та її інтеграції до світової.
 • Спонукати українську інформаційну, наукову та освітню спільноту до активних дій та кооперації в напрямку вільного поширення (доступу) до наукових інформаційних ресурсів, задля соціальної трансформації ролі науки у сучасному суспільстві.

ЗАВДАННЯ ELibUkr-OA

 • Створення організаційної, технічної, інформаційної інфраструктури відкритого електронного архіву для розвитку та поширення наукових публікацій у відкритому доступі, збільшення впливу наукових досліджень українських вчених шляхом забезпечення вільного доступу та розширення аудиторії їхніх користувачів (науковців, студентів, викладачів, інформаційних працівників України та світу).
 • Накопичення, збереження, розповсюдження та забезпечення довготривалого, постійного та надійного доступу до результатів наукових досліджень українських учених.
 • Забезпечення середовища, що дозволяє українським науковцям легко розміщувати наукові дослідження в електронній формі у надійний та добре організований архів і стимулювати та забезпечувати відкритий доступ до їхніх наукових досліджень

ВИГОДИ ВІД УЧАСТІ В ELibUkr-OA

Для окремого депозитора:

 • Розповсюдження:
  ІР забезпечує доступність та широке розповсюдження результатів досліджень
 • Зростання впливу та цитування:
  Вплив і цитування наукових робіт, які представлено у відкритому Інтернет-доступі набагато вищі порівняно з тими, що не мають такого представлення.
 • Тривалість, постійність:
  ІР забезпечує тривалі, стійкі URL до цифрових ресурсів
 • Повнотекстовий пошук:
  ELibUkr-OA забезпечує повнотекстовий пошук у Ваших цифрових матеріалах.
 • Збереження:
  ELibUkr-OA бере на себе зобов’язання зберігати Ваші електронні матеріали для довготермінового доступу та використання.
 • Контроль:
  Коли Ви розміщуєте свої матеріали в ELibUkr-OA, то Ви зберігаєте свої авторські права.
 • Представлення та просування Ваших досліджень.

Для наукових інституцій:

 • Розповсюдження та зростаючий доступ до досліджень, створених підрозділами, співробітниками чи студентами Вашої інституції.
 • Реформування системи наукової комунікації Вашої інституції.
 • Підвищення якості Вашої інституції.
 • Підвищення значимості, статусу та суспільного значення Вашої інституції.

УПРАВЛІННЯ ELibUkr-OA

 • Загальне управління ELibUkr-OA здійснює  Координаційна рада з роботи над ELibUkr-OA, до якої входять члени Виконавчої ради ELibUkr та адміністратор ELibUkr-OA.
 • Усі важливі та суперечливі питання щодо розвитку, змін тощо щодо ELibUkr-OA вирішує Координаційна рада з роботи над ELibUkr-OA.
 • Засідання Координаційної ради з роботи над ELibUkr-OA відбувається за потреби, але не рідше одного разу на рік.
 • Методичну та організаційну підтримку ELibUkr-OA здійснює Координаційна рада з роботи над ELibUkr-OA чи адміністратор ELibUkr-OA.
 • Технічну та програмну підтримку, працездатність програмних засобів забезпечує  Технічний директор проекту ELibUkr.
 • За збереження електронних документів архіву відповідає Технічний директор проекту ELibUkr.

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Інституція, до якої належить автор, не підтримує власний відкритий електронний архів.
 • Робота повинна мати науковий, освітній чи дослідницький характер (детальніше дивись - Політика щодо колекції та змісту).
 • Розміщувати власні робити в ELibUkr-OA  можуть зареєстровані користувачі. Детальніше дивитись – Інструкцію з реєстрації користувача ELibUkr-OA.
 • Робота може бути розміщена в ELibUkr-OA як самим автором (самоархівування), так і іншою особою за дорученням автора. Детальніше - дивитись Політику щодо розміщення, депозиторів, якості та авторського права.
 • Для кращого забезпечення довготермінового зберігання робота має бути подана у цифровій формі в одному із форматів, рекомендованих у Політиці щодо форматів.
 • Копії матеріалів, що розміщені в  ELibUkr-OA,  можуть бути відтворені, представлені чи передані третій стороні та збережені в базах даних у будь-якому форматі та на будь-якому носії з некомерційною метою без попереднього узгодження (детальніше дивись – Політика щодо колекції та даних).

СТРУКТУРА

 • ELibUkr-OA представлений через спільноти.
 • Як спільнота в ELibUkr-OA може бути представлена будь-яка наукова, освітня чи дослідницька інституція.
 • Нова спільнота створюється за запитом представника певної інституції після його реєстрації як депозитора ELibUkr-OA.
 • Для представлення робіт окремих осіб, які не належать до певної інституції, але продукують наукові роботи, в ELibUkr-OA організована спільнота «Роботи окремих науковців»
 • Кожна спільнота всередині себе може поділятися на підрозділи (наприклад, у спільнотах університету може бути підрозділяння на факультети), які в свою чергу, поділяються на колекції (зазвичай, колекції виділяються за типом матеріалу, наприклад, статті, матеріали конференцій, навчальні матеріали, тощо).
 • Деякі спільноти, в основному, це спільноти, які виділені за типом матеріалу, одразу поділяються на колекції.
 • З розвитком архіву поділ за спільнотами, підрозділами та колекціями може змінюватися.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2006 MIT and Hewlett-Packard - Feedback